Deze pagina is voor het laatst aangepast op 21 - 05 2020.

Boekhandel 't Oneindige Verhaal is ervan bewust dat jij vertrouwen in ons stelt. Wij dragen er zorg voor dat jouw gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden verwerkt om jouw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Boekhandel 't Oneindige Verhaal. In het privacybeleid laten wij je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je gebruik maakt van onze websites en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Alle persoonlijke gegevens die Boekhandel 't Oneindige Verhaal verzamelt van haar gebruikers via aanvraagformulieren, telefoon of andere manieren worden vrijwillig verkregen. Dit privacybeleid is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gebruiker moet expliciet toestemming geven voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren. Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken, zoals bijvoorbeeld jouw (bedrijfs-)naam, adres en jouw e-mail adres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om een bedrijfsvermelding te maken, een vraag te plaatsen of met jou te communiceren. In deze gevallen vragen wij je de gegevens in te vullen in een daarvoor bestemd formulier op onze website.

Daarnaast verzamelen wij ook gegevens van onze gebruikers met betrekking tot klik- en gebruiksgedrag. Wij gebruiken dit om onze diensten verder te optimaliseren. Wij verzamelen en verwerken deze gegevens alleen in overeenstemming met de wet, op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Verwerken en bewaren van gegevens

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

De verstrekte persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. In alle andere gevallen wordt expliciet toestemming gevraagd aan de betrokkenen. De verzamelde gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

Het uitvoeren van de diensten die Boekhandel 't Oneindige Verhaal aanbiedt.

Het notificeren van onze klanten over belangrijke ontwikkelingen en nieuwe diensten.

Commerciële aanbiedingen.

Het uitvoeren van marktonderzoek.

Beheer van klantenkaart.

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. Boekhandel 't Oneindige Verhaal deelt, verhuurd of verkoopt de door haar verzamelde persoonsgegevens niet aan derden, behalve na rechtmatige verzoeken van autoriteiten of gerechtelijke bevelen.

Wanneer je een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om jouw vraag te verwerken en deze te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van de boekhandel 't Oneindige Verhaal. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Boekhandel 't Oneindige Verhaal gebruikt cookies om de gebruikservaring op onze websites te optimaliseren en te verbeteren. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op de harde schijf van een apparaat worden geplaatst. Met behulp van cookies kunnen gebruikers worden herkend en kunnen voorkeuren worden opgeslagen.

Boekhandel t Oneindige Verhaal stelt de bezoekers van haar website op de hoogte van het gebruik van cookies. De bezoeker kan daarna zelf bepalen hoe er met de cookies omgegaan moet worden. De browser kan ingesteld worden om cookies niet, of gedeeltelijk toe te staan. Cookies kunnen daarnaast altijd van de computer worden verwijderd. Bekijk het volledige cookiebeleid voor meer informatie.

Gegevens wijzigen

Al onze bezoekers hebben het recht om persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in te zien, aan te passen, te verbeteren, af te schermen, of te verwijderen.

Onderaan onze nieuwsbrieven vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je voor deze dienst af te melden. Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons opnemen. Op een dergelijk verzoek wordt ten alle tijden binnen 48 uur persoonlijk gereageerd.

Wijzigingen van dit privacybeleid

Boekhandel 't Oneindige Verhaal houdt zich ten alle tijden het recht om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Boekhandel 't Oneindige Verhaal

Stationsstraat 68

9100 Sint-Niklaas

info@oneindigeverhaal.be