Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel

EAN:  9789492952837
Publicatiedatum:   15-09-2022
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  178

  Te bestellen

   Ruilen mogelijk binnen de 14 dagen (niet op specifieke bestellingen)

   Gratis leveren aan huis in Sint-Niklaas

Het recht op vrije artsenkeuze binnen het Nederlandse zorgstelsel behandelt de vraag of het recht op vrije artsenkeuze grondwettelijk is beschermd en in het bijzonder voortvloeit uit artikel 8 lid 1 EVRM. Uitgaande van deze hypothese wordt besproken wat de gevolgen zijn van het recht op vrije artsenkeuze voor het Nederlandse gezondheidsstelsel, waaronder wordt verstaan: de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In het boek vergelijkt de auteur voornoemde zorgspecifieke wetten steeds met elkaar en daarmee vormt het boek eveneens een handboek waarin het Nederlandse gezondheidsstelsel uiteen wordt gezet.
In het boek wordt tevens aandacht besteed aan de vraag in hoeverre personen die gedwongen zorg ontvangen – op grond van de Wet zorg en dwang en Wet verplichte GGZ – het recht hebben om te kiezen voor een arts naar keuze. Ook het persoonsgebonden budget wordt als instrument binnen het gezondheidsstelsel om de keuzevrijheid van de patiënt te waarborgen uitvoerig besproken.
Bij dit alles wordt steeds alle relevante rechtspraak van onder andere het EHRM besproken en de gevolgen die deze rechtspraak heeft op het Nederlandse gezondheidsstelsel. De auteur rondt af met een conclusie en diverse aanbevelingen.

  EAN: 9789492952837
  Auteur: 
  Uitgever: Berghauser Pont Publishing
  Publicatiedatum:   15-09-2022
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 238 mm
  Breedte: 170 mm
  Dikte: 17 mm
  Gewicht: 386 gr
  Voorraad: Te bestellen
  Aantal bladzijden: 178