DyslexieSleutels (handleiding voor begeleiders)

Psycho-educatie en leerstrategieën voor leerlingen in het voortgezet onderwijs

EAN:  9789085602637
Publicatiedatum:   06-02-2023
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands
Aantal bladzijden:  120

  Bestelbaar

   Ruilen mogelijk binnen de 14 dagen (niet op specifieke bestellingen)

   Gratis leveren aan huis in Sint-Niklaas

Deze dyslexietraining is ontstaan vanuit jarenlange individuele begeleiding van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs en is als pilot op diverse scholen uitgeprobeerd en aangepast. De training bestaat uit zes bijeenkomsten van twee lesuren waarmee leerlingen zichzelf beter leren kennen en snappen wat dyslexie voor hen betekent. De toegepaste leerstrategieën zorgen ervoor dat het lezen en leren makkelijker gaat.

De opbouw van de lessen is gebaseerd op het herkaderingsmodel van Gerber (1996) die aangeeft dat er drie stadia doorlopen moeten worden om het leerprobleem succesvol te kunnen aanpakken. Het eerste is erkenning. Het volgende stadium is begrijpen. Begrip maakt dat leerlingen problemen kunnen zien als uitdaging en deze makkelijker kunnen accepteren. Acceptatie is niet mogelijk zonder erkenning en begrip. De eerste twee lessen staan dan ook in het teken van erkenning, begrip en acceptatie. Aan het eind van les twee volgen een leerdoel en actieplan. De term psycho-educatie, die voor de eerste twee lessen gebruikt is, is ontleend aan de cognitieve gedragstherapie. In de lessen wordt ook gebruikt gemaakt van het cognitieve model om de relatie tussen gedachten, gevoelens en gedrag te verduidelijken.

Opbouw

Bijeenkomst 1 en 2: Psycho-educatie. Bijeenkomst 1: Dyslexie en (leren vanuit) je sterke kanten (Thema’s: Inzicht en achtergronden dyslexie, verschillende perspectieven, eigen dyslexieverklaring). Bijeenkomst 2: Omgaan met dyslexie (Thema’s: coping, eigen copingprofiel, productieve en niet productieve coping, relatie gedachten-gevoel-gedrag, leerkuil, mindsets, vervolg eigen dyslexieverklaring).
Bijeenkomst 3, 4 en 5: Leerstrategieën. Bijeenkomst 3: Trechterlezen (Thema’s: van leerdoelen naar leesvragen, inzet van hulpmiddelen, mindmappen). Bijeenkomst 4: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten (Thema’s: geheugen-technieken, leren van woordbetekenissen (MVT). Bijeenkomst 5: Leren en onthouden vanuit je sterke kanten vervolg (Thema’s: Het leren van spelling en grammatica (MVT), eigen leersleutel).
Bijeenkomst 6: Het maken van toetsen zonder stress. Thema’s: vervolg mindset, vervolg relatie gedachten-gevoel-gedrag, ontstaan van faalangst, helpende gedachten, ontspanning, rondesysteem en markeren sleutelwoorden.
Iedere les sluit af met een verwerkingsopdracht in het werkboek. In het begeleidingsmateriaal is achtergrondinformatie voor ouders en begeleiders opgenomen.

  EAN: 9789085602637
  Auteur: 
  Uitgever: SWP
  Publicatiedatum:   06-02-2023
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 240 mm
  Breedte: 169 mm
  Dikte: 8 mm
  Gewicht: 240 gr
  Voorraad:  Bestelbaar
  Aantal bladzijden: 120