Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2023-2024

Inclusief Faillissementswet, overgangsrecht en toekomstige wetgeving

EAN:  9789013171518
Publicatiedatum:   11-08-2023
Formaat:  Paperback / softback
Taal:  Nederlands

  Bestelbaar

   Ruilen mogelijk binnen de 14 dagen (niet op specifieke bestellingen)

   Gratis leveren aan huis in Sint-Niklaas

Ben je regelmatig op zoek naar de meest actuele wetteksten op het gebied van het burgerlijk (proces)recht? Met dit overzicht grijp je nooit mis. Naast de wetteksten vind je tevens aanverwante en toekomstige wetgeving opgenomen. Zo beschik je over één actuele bundel met alle relevante wetgeving. Wanneer je beroepsmatig in aanraking komt met het burgerlijk (proces)recht, dan zul je regelmatig de actuele wetteksten en wetsvoorstellen op dit terrein moeten raadplegen. Met Wetteksten Burgerlijk Wetboek/Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 2023/2024 grijp je op die momenten nooit mis. Naast een bundeling van alle actuele wetteksten, is bovendien aanverwante en toekomstige wetgeving opgenomen. Kortom: met deze handige uitgave heb je altijd snel de relevante wetteksten over het burgerlijk (proces)recht bij de hand. Toekomstig recht Opgenomen in deze 2023/2024 druk: • Wet van 24 maart 2023 ter introductie gecombineerde geslachtsnaam • Wetsvoorstel Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties • Wet transparantie maatschappelijke organisaties • Wet online oprichting besloten vennootschappen • Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting • Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie • Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen • Wet opheffing verpandingsverboden • Wet vaste huurcontracten • Voorontwerp Wet modernisering personenvennootschappen • Voorontwerp Invoeringswet modernisering personenvennootschappen • Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht • Wet continuïteit ondernemingen I • Voorontwerp Novelle WCO I • Voorontwerp Wet overgang van onderneming in faillissement (WOVOF) • Voorstel voor een Richtlijn tot harmonisatie van bepaalde aspecten van het insolventierecht

  EAN: 9789013171518
  Uitgever: Uitgeverij Kluwer BV
  Publicatiedatum:   11-08-2023
  Formaat: Paperback / softback
  Taal: Nederlands
  Hoogte: 210 mm
  Breedte: 148 mm
  Dikte: 25 mm
  Gewicht: 634 gr
  Voorraad:  Bestelbaar